SPELREGELS ZAALVOETBAL COMPETITIE WOERDEN

 

Bij aanvang van de wedstrijd en na ieder doelpunt wordt er vanaf de middenlijn afgetrapt. Dit gebeurt na het fluitsignaal en binnen 4 seconden. De bal dient hierbij vooruit te worden gespeeld.

De doelverdediger dient de bal binnen 4 seconden in het spel te brengen. Bij een doelworp dient de doelverdediger de bal van binnen zijn eigen strafschopgebied in het spel te brengen en de bal moet voor de middenlijn de grond raken. Ook dienen de medespelers bij het ontvangen van de bal buiten hun eigen doelgebied te staan. Een doelverdediger mag een gevangen bal op elke wijze wegwerken. Echter het rechtstreeks wegtrappen vanuit de hand is niet toegestaan. De doelverdediger mag in zijn eigen strafschopgebied de bal niet met de hand aanraken als deze door een medespeler met opzet naar hem toe wordt gespeeld. Voor een overtreding van deze regels volgt er een vrije trap voor de tegenpartij op de rand van de stippellijncirkel.

 

Bij een strafschop moet de doelverdediger van de tegenpartij, totdat de bal is getrapt, zonder zijn voeten te verplaatsen op zijn doellijn tussen de doelpalen staan met zijn gezicht naar de strafschopnemer. De overige spelers moeten buiten de stippellijncirkel plaatsnemen. De strafschop wordt genomen vanaf de zwart lijn tussen de stippellijncirkel en doelgebiedcirkel. Wanneer een strafschop tegen de lat of de paal wordt geschoten waardoor de bal in het speelveld terug springt, dan mag de strafschopnemer hem niet opnieuw spelen. Doet hij dit toch, dan wordt een vrije schop aan de tegenstander toegekend. Wordt de bal door de doelverdediger aangeraakt, dan mag de strafschopnemer de bal wel opnieuw spelen. Het maken van een schijnbeweging bij een strafschop is toegestaan mits de strafschop binnen 4 seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter wordt genomen.

 

Een vrije schop dient ten alle tijden binnen 4 seconden en op de juiste plaats te worden genomen, met de tegenstanders op 5 meter afstand en de bal moet stil liggen. Ook wanneer de tegenstander niet op tijd de gewenste afstand neemt, moet de vrije schop binnen 4 seconden worden genomen. Een scheidsrechter kan zelf beslissen of de tegenstander expres voor de bal gaat staan of dat deze hier nog niet weg kon komen. Indien het team dat de vrije schop moet nemen, daar langer dan 4 seconden over doet, moet de scheidsrechter een vrije schop toekennen aan de tegenpartij. Indien een speler herhaaldelijk de voorgeschreven 5 meter niet in acht neemt, moet hij worden bestraft met 2 minuten straftijd (geel). Indien spelers in de muur staande niet de vereiste 5 meter in acht nemen, wordt de meest linkse speler uit de muur bestraft met een gele kaart = 2 minuten. Bij een overtreding binnen het doelgebied waarvoor geen strafschop wordt gegeven, dient de bal ten alle tijden vanaf de stippellijncirkel te worden genomen.

 

De intrap dient binnen 4 seconden en op juiste plaats te worden genomen, met de tegenstanders op 5 meter afstand en de bal moet op de zwarte zijlijn stil liggen. De speler moet zich met beide voeten op of achter de zijlijn bevinden. Bij overtreding gaat de intrap naar de tegenstander. Een speler die de bal intrapt mag de bal niet opzettelijk tegen een tegenstander trappen. In dat geval moet een directe vrije schop aan het andere team worden toegekend op de plaats van de overtreding. Bij twijfel wie de bal het laatste aanraakte voordat deze de zijlijn passeerde, moet de scheidsrechter de intrap toekennen aan het team op wiens speelhelft de bal de zijlijn heeft gepasseerd.

 

De hoekschop dient binnen 4 seconden en op de juiste plaats te worden genomen, met de tegenstanders op 5 meter afstand en de bal moet stil liggen. Indien de hoekschop niet wordt uitgevoerd binnen 4 seconden dan dient de scheidsrechter een vrije schop toe te kennen aan de tegenpartij op het punt waar de hoekschop genomen zou worden. Spelerswisseling dient bij de middenlijn te worden uitgevoerd. De wisselspeler mag worden ingezet zodra de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Deze wisselspeler kan pas deelnemen aan het spel indien hij op correcte wijze het speelveld heeft betreden (bij de middenlijn dus).

 

Overig Bij herhaaldelijke overtreding hiervan, volgt een straftijd van 2 minuten (geel).

Indien in een wedstrijd de bal het plafond raakt dient de wedstrijd te worden hervat met een intrap voor de tegenpartij aan de zijkant van het speelveld. Bij een scheidsrechtersbal mag een speler de bal niet aanraken voordat deze de grond heeft geraakt. Doet hij dit wel dan wordt er op de plaats van de scheidsrechtersbal een vrije trap gegeven aan de tegenpartij. Lichamelijk contact is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de scheidsrechter.

Opzettelijk lichamelijk contact wordt bestraft met 2 minuten straftijd (geel). Bij een straftijd van 2 minuten, mag de betreffende speler of een vervanger na deze tijd weer aan het spel deelnemen. Bij het bestraffen van lichamelijk contact dient de scheidsrechter er zeer goed op te letten, welke speler dit veroorzaakt heeft. Het gebeurt nog te vaak dat de uitlokker hiervan ( dus in feite de veroorzaker ) ten onrechte de vrije schop toegewezen krijgt. In dat kader dient een speler die in balbezit is en een achterwaartse beweging maakt met zijn lichaam waardoor hij opzettelijk lichamelijk contact veroorzaakt, hiervoor te worden bestraft. Een vrije schop dient dan te worden toegekend aan de tegenpartij.

 

Sliding is niet toegestaan en wordt bestraft met een 2 minuten straftijd (geel). Echter mag een speler wel met een sliding proberen een doelpunt, corner of uitbal te voorkomen, mits er in een straal van 2 meter geen tegenstander of medespeler in de buurt is.

 

Aanhoudend commentaar op de leiding van de scheidsrechter is ten strengste verboden en kan met een straftijd van 2 (geel) of zelfs 5 minuten (rood) bestraft worden.

Indien het opzettelijk spelen van de bal met de hand of arm een vorm van spelbederf is, moet dit niet alleen bestraft worden met een vrije schop c.q. strafschop maar ook met een 2 minuten straftijd (geel). Ook het wegtrappen van de bal is een vorm van spelbederf en dient te worden bestraft met 2 minuten (geel).

Ernstig ruw of gemeen spel of het gebruik van beledigende taal wordt onmiddellijk bestraft met een straftijd van 2 of zelfs 5 minuten (geel of rood). Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend, protesten zijn derhalve niet toegestaan.

Een geldig doelpunt kan worden gescoord vanuit het gehele speelveld. Echter vanuit de aftrap of intrap mag niet rechtstreeks worden gescoord. Gebeurt dit laatste wel dan dient de scheidsrechter een doelworp te geven aan de tegenpartij.

Indien de bal bij een intrap rechtstreeks in eigen doel gaat, moet de wedstrijd worden hervat met een hoekschop. Indien bij aanvang van een wedstrijd met minder dan het maximum aantal toegestane spelers is begonnen is aanvulling van het team tot het maximum toegestane aantal spelers toegestaan tot het einde van de wedstrijd.

Het team dat als eerste vermeld staat (zie hiervoor het wedstrijdschema) neemt bij aanvang van de wedstrijd de aftrap.

Na de eerste speelhelft wordt van doel en bank gewisseld en wordt de aftrap genomen door een speler van het andere team dan die dat deed bij aanvang van de wedstrijd. Beide aanvoerders dienen na afloop van de wedstrijd bij de scheidsrechter te tekenen voor de uitslag.

 

Tijdstraffen

  • Een waarschuwing betekent een 2 minuten straftijd (geel). De betreffende speler mag niet vervangen worden tijdens deze straftijd.
  • Indien de betreffende speler zich op de bank misdraagt resulteert dit in 2 minuten extra straftijd (opnieuw geel).
  • Bij voortdurend wangedrag van de betreffende speler volgt 5 minuten extra straftijd (rood). Het betreffende team speelt dan dus 9 minuten met een speler minder.
  • De gestrafte speler dient ten alle tijden zijn straftijd uit te zitten. Dus ook na het scoren van een tegendoelpunt mag het team niet worden aangevuld met de gestrafte speler. Dit aanvullen mag wel met één van de overige wissels gebeuren.
  • Wanneer de doelverdediger wordt gestraft met een tijdstraf, dan wordt de tijd  stilgezet om de mogelijkheid te bieden  een andere doelverdediger in te brengen. Na het verstrijken van zijn straftijd, dient er ook door de doelverdediger bij de middenlijn te worden gewisseld. Hierbij wordt de tijd niet meer stilgezet. In de Woerdense Zaalvoetbal Competitie (WZC) wordt niet de voordeelregel toegepast. 'Vreemde' Spelers Alle geregistreerde spelers mogen alleen in hun eigen team uitkomen en dus niet in een ander team wat mee doet aan de zaalvoetbal competitie Woerden.

Voordeelregel: In de Woerdense Zaalvoetbal Competitie (WZC) wordt niet de voordeelregel toegepast.
 

'Vreemde' Spelers: Alle geregistreerde spelers mogen alleen met hun eigen team uitkomen en dus niet in een ander team wat mee doet aan de zaalvoetbal competitie Woerden.